فریاد ترزا

مردی که داد زد تِرِزا

دست‌هایم را آوردم بالا و دور دهانم جمع کردم. یک بلندگو درست کردم …

انجماد عکس

انجماد

داشتم از خیابان ولیعصر پایین می‌آمدم نسیم سرد پاییزی تا مغز استخوان آدم را می‌لرزاند ..