12 مرد خشمگین

12 مرد خشمگین

جلد شب پیشگویی

شب پیشگویی

نویسنده: پل استر
مترجم: خجسته کیهان
انتشارات افق
272 صفحه

مغازه خودکشی

نویسنده: ژان تولی
مترجم: احسان کرم ویسی
کتاب صوتی نوار
3 ساعت و 7 دقیقه

جلد کتاب موش‌ها و آدم‌ها

موش‌ها و آدم‌ها

نویسنده: جان اشتاین‌بک
مترجم: پرویز داریوش
کتاب صوتی نوار
4 ساعت و 16 دقیقه