کتاب اراده آزاد

دانلود کتاب اراده آزاد از سم هریس (Free Will)

/
دانلود کتاب اراده آزاد از سم هریس (Free Will)
جلد کتاب نقد روسو بر نابرابری

Rousseau’s Critique of Inequality: Reconstructing the Second Discourse

/
Author: Frederick Neuhouser Published by Cambridge University Press 248 pages
دانلود کتاب The Meaning Of Science

دانلود کتاب The Meaning Of Science

/
دانلود کتاب The Meaning Of Science
دانلود کتاب thinking it throug

دانلود کتاب Thinking It Through

/
دانلود کتاب Thinking It Through
کتاب اراده آزاد

دانلود کتاب اراده آزاد از سم هریس (Free Will)

دانلود کتاب اراده آزاد از سم هریس (Free Will)

جلد کتاب نقد روسو بر نابرابری

Rousseau’s Critique of Inequality: Reconstructing the Second Discourse

Author: Frederick Neuhouser
Published by Cambridge University Press
248 pages

من سیاوش مزداپور هستم …

هر چی فکر کردم نمیدونستم بعدش چی باید بنویسم! فقط اینو میدونم که موجودی نیمه هوشمند و نیمه خودآگاهم (اینم حتی خیلی مطمئن نیستم) که در مقایسه با ابعاد مکانی و زمانی کیهان با تقریب خوبی فقط یه نقطه‌م D: کلا هم شگفت‌زده هستم از دنیایی که دورمه!

ولی خب اینجا یه سری چیز که تو ذهنم هست رو می‌نویسم و شاید یه فرجی شد و تونستم دنیا رو کمی بهتر درک کنم.

جدیدترین‌ها: