+ “شغلت چیه؟”

– “من فیلسوف هستم.”

اگر خوش‌شانس باشم، مکالمه همینحا تمام میشود ولی ممکن است ادامه پیدا کند:

+ “خب به نظرم همه ما از لحاظی فیلسوف هستیم، منظورم اینه که همه ما راجع هدف زندگی نظراتی داریم، در واقع … ”

یا مثلاً:

+ “فیلسوف؟ من بهت حسودیم میشه، مخصوصاً تو این دوران سخت و دشوار. برای اینکه میتونی همه چیز رو با آرامش تحمل کنی تا از دغدغه‌های کوچیکی که ما آدم‌های عادی رو مشغول کرده، رهایی پیدا کنی.”

یا دوباره:

+ “فیلسوف؟ حتماً باید خیلی باحال باشه! تو میتونی آدم‌ها رو عمیقاً درک کنی و به عمق روحشون نفوذ کنی! حتماً باید چند تا نصحیت به من بکنی!”

و البته بدتر از همه:

+ “فلسفه چیه؟”

آلفرد جی اِیِر
متافیزیک و فهم عامه